ARMOR S.A.S. (bundan böyle "ARMOR" olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Ulusal Veri Koruma Yasası (birlikte “Mevzuat”) uyarınca toplandığını ve işlendiğini beyan eder.

İlgili veriler

Kişisel bir veri özellikle isim, kimlik numarası, konum verisi, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcı veya fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğe özgü bir veya daha fazla faktör referans alınarak tanımlanmış veya tanımlanabilen bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz veya çalıştığınız şirket gibi veriler, uygun olduğunda pazarlama analizi, mevcut-potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi, işe alım yönetimi amaçlarıyla ARMOR tarafından yürütülen bir işleme tabi olabilir.

Veri toplama yolları

Veriler ARMOR tarafından işleme denetleyicisinin ehliyetine, ilgili işlemin (örneğin: rıza, bir sözleşmenin yapılması, yasal bir zorunluluk için ve/veya iş ilişkisinin sürdürülmesi vb. gibi denetleyicinin meşru çıkarlarının korunması için gerekli işlem) yasallık şartlarına uygun olarak toplanır. Bu nedenle, örneğin, potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi çerçevesinde, bu veriler, mutabık kalınan bir iletişimin ardından (örn: e-postalar, bir formun doldurulması, bülten aboneliği, sektörel fuar) ve bir iş ilişkisi yürütmek için toplanır.

Verilerin alıcıları

Veriler, ARMOR için, işlemenin kontrolörü sıfatıyla, gerektiğinde grubunun ilgili kuruluşlarına ve özellikle pazarlama birimi, satış birimi, müşteri ve potansiyel müşteri ilişkilerinin yanı sıra idari, insan kaynakları, lojistik ve bilgi teknolojisinden sorumlu birimlerde bunları bilmesi gereken kişilere yöneliktir. ARMOR ve/veya grubunun ilgili kuruluşları, web sitesinin ve ARMOR hizmetlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için bazı teknik hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere toplanan bilgileri üçüncü taraflara iletebilir. Bu bağlamda verileriniz, ARMOR'un Yönetmelik uyarınca uygun önlemleri uygulamayı taahhüt etmesi kaydıyla Avrupa Birliği dışına bir aktarıma tabi olabilir.

Verilerin saklama süresi

Veriler, yürürlükteki Tüzük uyarınca gerekli maksimum süre boyunca saklanır. Arşivleme durumunda, gerekli erişim, bunları bilmesi gereken kişilerle sınırlıdır.

Veri sahibinin haklarının kullanılması

Yönetmelik uyarınca kişisel verilerinize erişme, düzeltme, itiraz etme, aktarma, silme veya aşağıdaki adrese bir posta göndererek işlemlerinin kısıtlanması talebinde bulunma hakkına sahipsiniz: ARMOR S.A.S, DPO, 20 rue Chevreul, CS 90508, 44105 Nantes Cedex 4, FRANSA. Talebiniz çerçevesinde ARMOR, talebin alınmasından itibaren 1 ay içinde, mümkün olan en kısa sürede alınan önlemler hakkında sizi bilgilendirecektir. Karmaşıklığa ve istek sayısına göre, ARMOR bu sürenin 2 ay daha uzatılabileceğini bildirecektir. ARMOR'dan tatmin edici bir yanıt alamazsanız, bir denetim makamına hak talebinde bulunma olanağınıza da sahipsiniz.

Güncelleme

ARMOR, bu hükümleri herhangi bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.